Login

งานประกันคุณภาพ

จุลสาร @4A

สภาสถาปนิก

ฐานข้อมูลออนไลน์

5 ส Plus

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     

Counter

 • Site Counter:85,127
 • Unique Visitor:8,564
 • Published Nodes:397
 • Unpublished Nodes:0
 • Your IP:54.81.44.140
 • Since:13 Nov 2016
 • Visitors:
  • Today:452
  • This week:3,024
  • This month:8,576
  • This year:85,165

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/archfac/public_html/arch/modules/counter/counter.lib.inc).

นักศึกษา-ตรัง: พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐)

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, September 14, 2017 - 15:00 to Friday, January 19, 2018 - 15:00

นักศึกษา-ตรัง: พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐)

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, September 14, 2017 - 14:30 to Friday, January 19, 2018 - 14:30

นักศึกษา-ตรัง: บุคลากร นักศึกษารวมใจ ปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 7,000 ต้น

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 7,000 ต้น ก่อนจะนำไปประดับภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, August 22, 2017 - 12:45 to Wednesday, November 1, 2017 - 12:45

นักศึกษา-ตรัง: สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดงานในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Monday, August 21, 2017 - 09:30 to Friday, December 29, 2017 - 09:30

นักศึกษา-ตรัง: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี  มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, August 10, 2017 - 11:15 to Sunday, December 31, 2017 - 11:15

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  

นักศึกษา-ตรัง: ผู้บริหารร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, July 27, 2017 - 11:00 to Thursday, November 23, 2017 - 11:00

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกาา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, July 27, 2017 - 10:30 to Thursday, November 30, 2017 - 10:30

นักศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

 

 

 

 

การจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ ที่ครอบคลุมพันธกิจ 3 ด้าน คือ   1. ด้านการผลิตบัณฑิต   - ฝึกสอน 2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3. ด้านการวิจัย

      

                           ...............................................

เรื่องทั่วไป

นักศึกษา-ตรัง: ให้เลือด ให้ชีวิต

วันที่ 5 ก.ค.60 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, July 5, 2017 - 14:15 to Friday, December 22, 2017 - 14:15

นักศึกษา-ตรัง: เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗ เพื่อสานสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมภาคกลางวันเป็นการเข้าฐานกิจกรรมสานสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ ณ บริเวณชายหาดราชมงคล  ส่วนภาคกลางคืนเป็นการบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือแก่นักศึกษารุ่นน้อง ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรังโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์และรุ่นพี่ ร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงาน เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Monday, July 3, 2017 - 09:30 to Friday, December 22, 2017 - 09:30

นักศึกษา-IC3: ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 การทดสอบมอดูลที่ 2 (Key Applications) และมอดูลที่ 3 (Living Online)

     การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online) 

เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว88.35 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี32.34 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง80.62 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)82.59 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร83.92 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์71.86 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ไสใหญ่)91.38 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ37.93 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ134.6 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี97.6 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์89.86 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์101.13 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์158.29 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ153.04 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี104.59 KB PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ33.25 KB

นักศึกษา-ตรัง: ร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการรณรงค์ลดปริมาณขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาด การคัดแยกขยะโดยใช้หลักวิชาการ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเล ได้แก่ ลูกเต่าทะเล และลูกปลากะพงขาว กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.๗(สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗) หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, June 27, 2017 - 15:45 to Friday, October 27, 2017 - 15:45

นักศึกษา-ตรัง: ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อาจารย์และนักศึกษา มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, June 27, 2017 - 15:45 to Friday, September 15, 2017 - 15:45

นักศึกษา-ตรัง: กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Friday, June 23, 2017 - 14:30 to Friday, December 29, 2017 - 14:30

นักศึกษา-ตรัง: ซ้อมอัคคีภัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (Santo Fire training) ได้รับเกียรติจากนางเพ็ญพร  เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Friday, June 23, 2017 - 11:00 to Friday, December 29, 2017 - 11:00

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

นักศึกษา-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Friday, June 16, 2017 - 09:15 to Friday, November 3, 2017 - 09:15

Pages