• ภาษาไทย
    • English

การจัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ "รายการสมรภูมิไอเดียปี10"

 

รายการ“สมรภูมิไอเดีย”  (BRAINCHILD)  มีแนวคิดให้เยาวชนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสรรค์สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้มี โอกาสโชว์ศักยภาพ โดยการส่งสิ่งประดิษฐ์ของท่านเข้าร่วมชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า  1 ล้านบาท ในรายการสมรภูมิไอเดียปี 10 ในกิจกรรมจัด “การประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียบง่าย  ใช้ดี  มีไอเดีย”

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ 

http://brainchild.bectero.com/dev/form2.php

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/0BwSK4XanGKYoWHpnZGFJdU5ZTWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BwSK4XanGKYoTWFsSlZMNEpzdm8/view?usp=sharing (สำรอง)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/0BwSK4XanGKYoMFJQNmdrc0h3a0k/view?usp=sharing

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
2. ผู้สมัคร สามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกไม่เกิน 3 ท่าน 

กติกา
1.ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงชิ้นงานเดียวเท่านั้น

2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบแนวความคิดมาจากบุคคลหรือคณะบุคคลใดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3.การส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งข้อมูลการทำงานของสิ่งประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ โดยสามารถใช้ เป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ได้

4.สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 40 ทีม จะต้องมานำเสนอหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ ด้วยชิ้นงานจริง หรือโมเดลจำลองที่สามารถอธิบายการใช้งานได้ ร่วมในการนำเสนอในสตูดิโอช่อง 3 หนองแขม เพื่อคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ 10 ทีม โดย 30 ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ  จะได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ทีมละ 5,000 บาท

5.สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 10 ชิ้นที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จะต้องนำคำแนะนำของคณะกรรมการไปพัฒนารุ่นต่อยอดและกลับมานำเสนออีกครั้ง เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ 3 ชิ้นที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดย 7 ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  จะได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ทีมละ 20,000 บาท

6.สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 3 ชิ้นที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องนำไปทดสอบวัดประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำไปให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คนทดลองใช้ เพื่อเก็บคะแนน 50 %

7.สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 3 ชิ้นที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องกลับมานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์อีกครั้ง เพื่อเก็บคะแนนจากคณะกรรมการประจำรายการ 50% โดยทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้

8.สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 40 ชิ้นที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลพิเศษโดยการตัดสินจากคณะกรรมการของรายการ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

9.ทางรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วม กิจกรรม ต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

11.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

*หมายเหตุ*     -  สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกพิจารณาจากโจทย์ของการแข่งขันเป็นสำคัญ


การส่งผลงาน

1. ผู้แข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร แล้วส่งมาที่ E-mail: brainchildtv3@gmail.com หรือ โทรสาร 02-262-3830 / 02-262-2255
2. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 6 มีนาคม 2558 และประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าแข่งขัน ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2558ที่ www.สมรภูมิไอเดีย.com หรือที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/brainchildtv3
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-262-3826 , 02-262-3925 หรือ call centre 0-2262-3955 หรือที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/brainchildtv3


รางวัล

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

1. รางวัลสำหรับ 7 ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
2. รางวัลสำหรับ 30 ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท