• ภาษาไทย
    • English

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว และ ผศ.กิตติ พิมเสน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว และ ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทำ VDO และสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 45 ปี มีการจัดทำของที่ระลึกภายใต้หัวข้อ " 9 อัตลักษณ์งานศิลป์ แผ่นดินใต้ รวมน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ " ได้นำผลงานวาดภาพของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึกในงานครั้งนี้ด้วย และได้นำเงินรายได้ทั้งหมดไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลต่อไป