• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟส์หนังสือ "จดหมายข่าว วช" ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟส์ได้ที่ http://www.nrct.go.th