• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ วาดลายเส้นเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเส้นสายลายศิลป์วาดลายเส้นเมืองสงขลา โดย รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น เป็นวิทยากร  และมีอาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร์ , อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรม ณ Art Mill หอศิลป์สงขลา