• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศล