• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการพิราบคาบข่าว ทางช่อง NBT

เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2560  อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง และอาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน  อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดง และให้สัมภาษณ์ในรายการพิราบคาบข่าว ทางช่อง NBT สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่

รูปภาพประกอบ: