• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 สงขลา - สตูล