• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว  อาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา  3 สุราษฎร์ธานี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 (ศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์)