• ภาษาไทย
    • English

โครงการทำบุญคณะ และจัดเลี้ยงปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญคณะ และจัดเลี้ยงปีใหม่ 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงอาหารแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ ให้แก่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย