เชิญชมสินค้าและอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากนักศึกษา ณ ร้าน แอท โฟร์ เอ Shop