ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กรรมมาธิการสมาคมสถาปนิกทักษิณ