• ภาษาไทย
    • English

ตารางการแข่งขันฟุตซอล สานสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางการแข่งขันฟุตซอล สานสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สนามฟุตซอล มทร.ศรีวิชัย ให้ทุกๆ ทีมที่สมัคร มารายงานตัวพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ในการลงแข่งขัน

รูปภาพประกอบ: