• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพในงานสัปดาห์วิชาการ 9-11 ก.พ.61

ในงานสัปดาห์วิชาการ มีกิจกรรมต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ เช่น นิทรรศการจาก 4หลักสูตร ,กิจกรรมการแทงหยวก , การระบายสีน้ำและกิจกรรมเปิดบ้านทัศนศิลป์ ประกอบด้วย การสาธิตทางทัศนศิลป์ได้แก่ วาดเส้น จิตรกรรม สีน้ำ สีน้ำมัน ประติมากรรม ภาพพิมพ์สร้างสรรค์โปสการ์ดด้วยเทคนิคhand craft stamp และการเขียนภาพคนเหมือน เป็นต้น และการออกบูทจำหน่ายอาหารของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์