• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สนใจรับบัตรได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร 074-317173