• ภาษาไทย
    • English

ประจำปีการศึกษา 2561

 


โครงการสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

ประมวลภาพในงานสัปดาห์วิชาการ 9-11 ก.พ.61​>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

การประกวดSouthern top model 2018

ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

การแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนวโรงเรียนสทิงพระวิทยา>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดงานสัมนาพิเศษ"สถาปนิกไทย เตรียมพร้อม(ละยัง)...?">>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น 2561>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<