• ภาษาไทย
    • English

ข่าววิจัยและการประชุมวิชาการ RMUTSV

Primary tabs

วิจัยและการประชุมฯ-คณะศิลปศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย (LAC 2016)

OBvbOIwYssNpb - Thu, 11/12/2015 - 10:59

 

การประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
Liberal Arts First Conference: Integrated Disciplines and Research (LAC 2016)   คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยและการประชุมฯ-ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ: ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to sustainability"

OBvbOIwYssNpb - Mon, 06/15/2015 - 11:32
     ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการจัดประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving for

read more