• ภาษาไทย
    • English

รายละเอียดการสั่งซื้อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และเสื้อกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถทำรายการสั่งซื้อ โดยเลือกรายการเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ต่างๆ ได้ตามต้องการ
เฉพาะรายการที่ (1) เสื้อกิจกรรมคณะ และเสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีทุกคน**


ทำการโอนเงินค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ เข้าบัญชี เลขที่ 983-4-73620-7 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เลขบัญชี : 983-4-73620-7
ชื่อบัญชี : คณะสถาปัตยกรรมศาสร์ มทร.ศรีวิชัย

บันทึกภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสั่งซื้อ


 

สำหรับนักศึกษาชาย

 

สำหรับนักศึกษาหญิง


 

1) เสื้อกิจกรรมคณะ และเสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย
(นักศึกษาต้องมีทุกคน)

500 บาท


 

1) เสื้อกิจกรรมคณะ และเสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย
(นักศึกษาต้องมีทุกคน)

500 บาท


 

2) เน็คไทด์ และเข็มหนีบเน็คไทด์
220 บาท


 
2) กระดุม
30 บาท

 
3) หัวเข็มขัด
40 บาท

 
4) เข็มกลัดติดหน้าอก
30 บาท

 

4) สายเข็มขัด
70 บาท


 
5) เข็มกลัดติดปกเสื้อ
30 บาท
หมายเหตุ : รายการที่ 2 - 4 สามารถเลือกซื้อได้
 
6) หัวเข็มขัด
40 บาท
   
 
7) สายเข็มขัด
70 บาท
    หมายเหตุ : รายการที่ 2 - 7 สามารถเลือกซื้อได้
ค่าจัดส่ง 50 บาท
รวมค่าใช้จ่าย :

สำหรับนักศึกษาชายที่เลือกทุกรายการ
(รวมค่าจัดส่ง)

880 บาท

รวมค่าใช้จ่าย :

สำหรับนักศึกษาหญิงที่เลือกทุกรายการ
​(รวมค่าจัดส่ง)

750 บาท

 

Click เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักศึกษาชาย)
 Click เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักศึกษาหญิง)