• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานในการจัดโครงการ วิทยากร คุณณิชา รองราม รองอันดับ1 มิสทิฟฟานี่ ปี 2012 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์ บุคลิกภาพแก่นักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครงานของนักศึกษา มีคณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครง การในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย