• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ศูนย์เศรษฐพัฒน์

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ อาจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข หัวหน้าหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ผู้สร้างสรรค์ลวดลาย บนตัวรูปปั้นหนู-แมว คณาจารย์ในหลักสูตร เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" ณ ลานประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลงลายอักษรชื่อประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว โดยรูปปั้นแมว มีชื่อว่า "น้องเต้าคั่ว" และรูปปั้นหนู มีชื่อว่า "น้องส้มโหนด"