• ภาษาไทย
    • English

การอบรมความรู้พื้นฐานโครงสร้างเหล็กในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการอบรมความรู้พื้นฐานโครงสร้างเหล็กในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยมีคุณชัยวัฒน์ หล้าส่องสี วิศวกร บ.SIAM YAMATO จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์ นักศึกษาสถาปัตยกรรม และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 -5 เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย