• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองได้ลงพื้นที่ พระธาตุเจดีย์ควนธง ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นที่ปี 4 สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวิชาการวางผังโครงการโดยอ.จามีกร มะลิซ้อนและอ.ปราณระฟ้า พรหมประวัติ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถาน พระธาตุเจดีย์ควนธง ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาและปฎิบัติงานจากสถานที่และโครงการจริง