• ภาษาไทย
    • English

โครงการทำบุญปีใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญปีใหม่ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มีการตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาอิสลามคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลาม โดยคณาจารย์ที่นับถือศาสนาอิสลามให้การอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา และทางคณะปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย