• ภาษาไทย
    • English

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมานี้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมี ดร.จเร สุวรรณชาต และ อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้  มีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และเทศบาลนครสงขลา ที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีรถไฟสงขลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟ เพื่อจัดทำเป็นสวนรถไฟสงขลาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์ของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป