• ภาษาไทย
    • English

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มี ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ผ่านระบบzoom cloud meeting