• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด​ 19​ ที่ได้เข้าใช้พื้นที่คณะสถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ ฉบับที่​ 3/2565

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด​ 19​ ที่ได้เข้าใช้พื้นที่คณะสถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ ฉบับที่​ 3/2565

รูปภาพประกอบ: