• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษาทุกๆหลักสูตร ชั้นปีที่ 3,4,5 เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากร ผศ.สุพินดา โจนส์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ในหัวข้อ"การวางแผนการเงิน ของ เด็กจบใหม่ ยุค โควิด-19"และ คุณนิชา รองราม รองอันดับหนึ่ง Miss Tiffany's Universe 2012 ให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา และในช่วงท้าย"โครงการ มีการประกวด คลิป vdo การแต่งกายและแนะนำตัวเอง เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0" ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting