• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อน โครงการงานบริการวิชาการร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.จิฬา แก้วแพรก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อน โครงการงานบริการวิชาการร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายก กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ รองนายกอบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม นายชรินทร์ สันติกูล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ผู้แทนมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินตามขั้นตอน และบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ของนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไป

รูปภาพประกอบ: