• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​ อาจารย์ และนักศึกษา​​ คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติราชมงคล ครั้งที่4​

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​ อาจารย์ และนักศึกษา​​ คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติราชมงคล ครั้งที่4​ได้แก่
ดร.รื่นฤทัย​ รอดสุวรรณ​, นายวสัตติ์ ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์)นายกฤษฎา พ่อไชยราช​ ชื่อผลงาน​ อนิเมชัน​ตำนานโนรา​ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายปัญจธรณ กุลกาญจนาภิบาล, ดร.รื่นฤทัย​ รอดสุวรรณ​ ชื่อผลงาน​ รามเกียรติ์สู่ตะลุงใต้​ ได้รับเหรียญทองแดง
นายนิอัสฮารี แวโด, นายภูชิต อาดำ, นายกฤฎา​ พ่อไชยราช​ ชื่อผลงาน​ ชุดประกอบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนมรดกวัฒนธรรมด้านอาคารย่านเมืองเก่าสงขลา​ด้วยนวัตกรรมกระดาษจากออดิบ​ ได้รับเหรียญเงิน
นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์) ได้รับ โล่รางวัลดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ภายใต้แนวคิด "9 ราชมงคลขับเคลื่อน นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "
ณ Royal Cliff Grand Hotel Pattaya
วันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565