• ภาษาไทย
    • English

สุดปัง! ศิลปินสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม “วาดหาดใหญ่ครั้งที่ 3”การรวมตัวกันของศิลปินไทย-นานาชาติ South Thailand International Artists Association

สุดปัง! ศิลปินสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม “วาดหาดใหญ่ครั้งที่ 3”การรวมตัวกันของศิลปินไทย-นานาชาติ South Thailand International Artists Association
เมื่อวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีการทำกิจกรรมเพนท์ภาพ ตามสถานที่สำคัญต่างๆในแต่ละจังหวัด การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ที่อำเภอ หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15 -17 พ.ค.65 จังหวัดภูเก็ต 18 – 20 พ.ค.65 ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.กิตติ พิมเสน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว และอ.บูชา ผกากรอง จัดโดยสมาคมศิลปินแห่งชาติภาคใต้ ขอเชิญร่วมงาน HIMAC Hatyai Intermational Murals Artsis Camp 2022 รับชมนิทรรศการจากศิลปินนานาชาติ การสาธิต งานศิลปกรรม งานแสดงดนตรี อาหารท้องถิ่น