• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2565 พี่ๆทีมงาน สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาพื้นที่ภายในคณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

รูปภาพประกอบ: