• ภาษาไทย
  • English

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทุนทั้งหมด 4 ประเภท

 • Endeavour Postgraduate Scholarship (ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก)
 • Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship (ทุนเพื่อการวิจัย)
 • Endeavour Vocational Education and Training Scholarship (ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)
 • Endeavour Executive Fellowship (ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร)

โดยในปีนี้ มีมูลค่าของทุนทั้งสิ้น 40.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 1,218 ล้านบาท มอบให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 600 คนทั่วโลก เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour

Types of Australian Government “Endeavour Scholarships and Fellowships”
(ประเภทของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย)

 

 • (ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก)    Postgraduate study/research for Masters degree or PhD    
  Up to 2 years for a Masters and up to 4 years for a PhD Endeavour Research Fellowship/ Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
   
 • (ทุนเพื่อการวิจัย)    Research towards a Masters degree or PhD in home country; or postdoctoral research    
  4- 6 months Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
   
 • (ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)    Australian Diploma, Advanced Diploma, or Associate Degree    
  1- 2.5 years Endeavour Executive Fellowship
   
 • (ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร)    Professional Development    
  1- 4 months

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au หรือ โทร 02 344 6490

แนบไฟล์เอกสาร: