• ภาษาไทย
    • English

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญร่วมประกวด “ออกแบบลายผ้าร่วมสมัย สู่สากล”กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัย สู่สากล ทีมผู้สมัครเป็นนักศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปี

ปิดรับสมัครภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 57 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท และผลงานได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดข่าวสารได้ที่ดู Facebook ฝากเพื่อนๆกดไลน์ด้วยนะครับ

วิธีสมัคร

-ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
-เปิดรับสมัครผู้ประกวด จำนวน 30 ทีม
-ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 2-4 คน
-ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-25 ปี
-ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร และส่งผลงานการออกแบบลายผ้า เป็นภาพ sketch(เป็นภาพร่างด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์)
พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดของการออกแบบลวดลาย เพื่อให้คณะกรรมการทำการคัดเลือกเพื่อเข้าไปในรอบต่อไป
ภาพร่างผลงาน ขนาด A4 ติดบนบอร์ดขนาด A3 ด้านหลังบอรด์ติดใบสมัครทั้ง 2 หน้า


เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่

รางวัลชมเชยที่ 4-10 รางวัลละ 20,000 บาท (7 รางวัล) พร้อมใบประกาศนียบัตร

และทั้ง 10 ผลงาน จะได้รับการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานกลับมายัง….

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จํากัด  2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310

โทร. 02-716-6014 โทรสาร 02-716-6466

*** กรุณาส่งใบสมัครกลับมาภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ***