• ภาษาไทย
    • English

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 2 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา