• ภาษาไทย
    • English

การประกวดแข่งขันผลงานของสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย (Nippon Paint Thailand Young Designer Award 2014)

      การประกวดแข่งขันผลงานของสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยบริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทิฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2557
(Nippon Paint Thailand Young Designer Award 2014)

 

การประกวดแข่งขันผลงานของสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยโดยบริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทิฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2557 เป็นโครงการระดับภาคพื้นเอเชีย โดยผู้ที่ชนะเลิศจากประเทศไทย จะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับอีกหลายประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอันโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศปากีสถาน และประเทศเวียดนาม ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น