• ภาษาไทย
    • English

SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2014 “STEELABLE”. “สถาปตยกรรมโครงสรางเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทยได้จัดโครงการประกวดการออกแบบ"สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภท นิสิต/นักศึกษา" อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต/นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่โดยนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและเอกลักษณ์ของโครงสร้างเหล็ก ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้มีรางวัลประกอบด้วยโล่ห์ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 125,000 บาท
สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์ที่ได้แนบไว้

แนบไฟล์เอกสาร: