• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘