• ภาษาไทย
    • English

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จำกัด สาขา หาดใหญ่ (NS BLUESCOPE THAILAND)

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนำของไทย  มีวิทยากรจากบริษัทได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การติดตั้งผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ผลิตภัณฑ์" และเชิญชวนนักศึกษาประกวดผลงาน โดยมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 มี อาจารย์พิษณุ อนุชาญ,อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ เข้าร่วมฟังบรรยาย  ในวันที่ 23 พ.ย. 2559   ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย