• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 07.30 น. อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ถนนราชดำเนินนอกหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย