• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ณ บริเวณลานชลาทัศน์ รายวิชาการออกแบบพื้นฐาน 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ณ บริเวณลานชลาทัศน์ รายวิชาการออกแบบพื้นฐาน 2 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พรีเซนงานและมีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะชิ้นงาน