• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง เข้าร่วมงานประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

ในวันที่ 23 สิงหาคมา 2560 งานประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการบรรยายเรื่องดังนี้ 1. บทบาทของท้องถิ่นกับการวางผังเมือง 2. กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 3. พระราชบัญญัติการผังเมือง/พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ชั้นปีที่ 4  และอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมิหลา1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

รูปภาพประกอบ: