• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ และการปรับปรุงชุมชนถนนหนองจิก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาบันอาศรมศิลป์ จัดโครงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ และการปรับปรุงชุมชนถนนหนองจิก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3 และ 4  หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการเพื่อทำ work shop และมีอาจารย์ วิทยากร เข้าร่วมโครงการ