• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ และการปรับปรุงชุมชนถนนหนองจิก นำเสนอต่อคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาบันอาศรมศิลป์ จัดโครงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ และการปรับปรุงชุมชนถนนหนองจิก โดยนักศึกษาได้ออกนำเสนอให้คนในชุมชน ถนนหนองจิก  ได้รับแนวคิดแนวทางการออกแบบ ในการปรับปรุงชุมชนหนองจิก ให้เป็นน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว