• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดงานสัมนาพิเศษ"สถาปนิกไทย เตรียมพร้อม(ละยัง)...?"

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมนาพิเศษ"สถาปนิกไทย เตรียมพร้อม(ละยัง)...?" โดย สุภกร  อักษรสว่าง เป็นวิทยากร   ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์