• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย