• ภาษาไทย
    • English

ประกาศนักศึกษาใหม่ 2561หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 18 มิ.ย.- 20 มิ.ย.2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบ: