• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาคม เจนวิถี            โทร 02-769-3888 *3466 แฟกซ์. 02-379-5183 E-mail: arkom@book.co.th รายละเอียด: http://asia.nikkei.com