• ภาษาไทย
    • English

กีฬา แสด-ดำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อ วันที่ 14 ก.ค.61 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬา แสด-ดำ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ และความสามัคคี กับรุ่นพี่และรุ่นน้อง อาจารย์ บุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดงานแข่งขันกีฬา แสด-ดำ ณ โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย