• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเลียบ จ.สงขลา

สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดเลียบ จ.สงขลา ในวันที่ 26 ก.ค.2561