• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้ารับรับรางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายพิรวัตถ์ ศรีชุม ,นายอานนท์ ยามา นายประพนธ์ ชนะพล ,นายสหรัฐ อินธิสาร และอาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์และอาจารย์ณัฐชนา นวลยัง ไดัรับรางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Creative ready to wear (ผ้าไทยในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่) โดยกรมหม่อนไหม รวมกับ 15 สถาบันการศึกษาทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมประกวด 75 คน  ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ณ อิมแพคเมืองทองธานี